Evigilo Till vilken nytta? Innovation Kurser Utbildningskonsult Karriär Kontakt Nyheter
Företaget Team Fortsatt kontakt

 

Evigilo - för Bra undervisning

"Train The Trainer" är när man satsar på att skapa bättre förusättningar för en god undervisning genom att satsa på läraren. Idag är det många som har andra huvuduppgifter än att undervisa - de tillfällen av dragningar och undervisning inför en grupp kan många gånger kännas jobbig och inneffektiv för den övriga verksamheten. Med vårt upplägg för bra undervisning fokuserar vi på fyra områden som är viktiga för att känna sig trygg i lärarrollen och för att nå ut med sitt budskap på ett effektivt sätt. De fyra områdena är;

  • Personlig framställning
  • Presentationsteknik
  • Pedagogik
  • Kursledarrollen

Personlig framställning: Vi utgår från varje individs förutsättningar, lyfter fram det som bidrar positivt och ger information om vad som är viktigt med avseende på sin person, klädsel, rösthantering samt olika former av agerande.

Presentationsteknik: Förutom det personliga agerandet tar kursen upp olika typer av hjälpmedel som kan effektivisera och göra presentationer och genomgångar mer levande. Olika typer av  metodik for att strukturera innehåll och aktivera deltagarna, lätta upp avsnitt som kan uppfattas tunga, trötttande eller allmänt ointressanta.

Pedagogik: Kursen söker möta individens förutsättningar för att finna en "egen" pedagogisk väg som ger bekvämlighet och därmed skapar ett naturligt "flöde" i upplägg och framställning. Här ingår disposition, att skapa goda förutsättningar för både lärare och deltagare, vikten av att inleda och avsluta både kursen som helhet och dess olika delar, hantering av deltagare med olika förutsättningar och mål, hantering av "svåra" deltagare och knepiga situationer samt beskrivning av olika sätt att lära sig på.

Kursledarrollen: En beskrivning av vad som förväntas av en kursledare vad gäller förberedelse, agerande under kursen samt efterarbete. Hur man uppfyller förväntningar vad gäller; kursledare-deltagare, mål-innehåll, dokumentation-förkunskaper samt vikten av att ge kursen en personlig "touch". Hur man tar vara på kursutvärderingar via papper, muntligt och via nätet. Vikten av att vara tydlig i information och i sitt agerande.

Varje moment/kursdag ovan kan beställas fristående - en vinst i att ta dessa i ordning är att kunskap som inhämtats i tidigare moment kan vävas in i efterkommande vilket ger flera tillfällen till testa olika ageranden och att justera utefter de synpunkter som tidigare getts.

 

Evigilo-logga-2.png

IN ENGLISH

Skapa förutsättningar för en effektivare verksamhet.

Evigilo

Strandgatan 2
SE-582 26 Linköping

Copyright 2018

kontakt

Frågor»

Intresseanmälan» 

Kursanmälan»

Tips & Idéer»

Dela