Evigilo Till vilken nytta? Innovation Kurser Utbildningskonsult Karriär Kontakt Nyheter
Företaget Team Fortsatt kontakt

 

Evigilo - för kreativt arbete i innovativ miljö

Kurser

När vi får utrymme för våra tankar, idéer och förslag så är vi kreativa. När flera upplever detsamma och jobbar mot ett gemensamt mål skapas arbetsglädje, tillfredställelse och ett bra gemensamt resultat. Vi har alla upplevt kortare eller längre stunder av kreativitetens glädje på fritiden eller i arbetslivet.

Vilka förutsättningar ger detta resultat? Om dessa förutsättningar finns så bör kreativt arbete i en innovativ miljö kunna skapas.

I kursen "Konsten Att Vara Innovativ - KAVI" lyfter vi fram dels Kreativitet och hur vi med bättre förståelse av vilka förutsättningar som krävs kan öka vår egen kreativitet samt vilka parametrar som har visat sig väsentliga för att skapa en Innovativ miljö. Dessa båda delar lyfts fram i KAVI genom exempel. Övningar och metoder som syftar till att skapa ett mer kreativt arbete i en innovativ miljö.

I kursen "Att leda innovation i praktiken"  ligger fokus på vad som krävs för att bygga in innovation i en organisation. Viktiga moment är analys, konsekvenser, beslut, genomförande, struktur och kultur. Förkunskapskrav är KAVI eller motsvarande kring villkor för en Innovativ miljö.

Kurserna vänder sig till företagsledare, avdelningschefer, personer inom R&D, HR, marknadsföring, konsulter etc inom företag som ser nyttan av att förändra arbetsätt och attityder för att frigöra mer av sina egna och de anställdas förmågor. Det sker genom att bygga in förutsättningarna för en innovativ miljö i organisationen.

Kurser

 Innovationskonsult

The Wheel of Innovation

En bra start på innovationsarbetet är att veta vilka innovativa förmågor som organistaionen/företaget har.

The Innovation wheel lyfter fram 16 aspekter på innovation. Vi har möjlghet att mäta Er innovativa förmåga. Det ger Ert "Innovation footprint", en bra start på innovationsarbetet.

Så här jobbar vi med innovation

Ta kontakt så berättar vi mer...

Evigilo

Tel 013-125020

info (@) evigilo.se

Picture1.png
                                                                                                                                                                                                                               Bildkälla:i360
Evigilo-logga-2.png

IN ENGLISH

Skapa förutsättningar för en effektivare verksamhet.

Evigilo

Strandgatan 2
SE-582 26 Linköping

Copyright 2018

kontakt

Frågor»

Intresseanmälan» 

Kursanmälan»

Tips & Idéer»

Dela