Evigilo Till vilken nytta? Innovation Kurser Utbildningskonsult Karriär Kontakt Nyheter
Företaget Team Fortsatt kontakt

Evigilo

Evigilo AB, har fokus på att effektivt förbättra individers förmåga att kommunicera inför en grupp samt att förbättra kreativiteten och innovationsförmåga hos individer, arbetsgrupper, företag och organisationer.

Bakgrund

Frendus AB är ett företag verksamt  inom mobiltelefoni, telekommunikation, datakommunikation och elektronik sedan 2003. Inom bolaget finns mångårig utbildningserfarenhet inom olika typer av utbildningsnivåer; gymnasium, högskola och industrin både inom och utanför Sverige.

Under 2010 formades planer på att utöka verksamheten, via bifirman Evigilo, med kurser inom presentationsteknik och pedagogik, riktade mot företag som önskar stötta sina medarbetere i utbildarens roll, internt eller utanför det egna bolaget, vilket nu sker i Evigilo AB. 

Under 2011 har nya områden, kreativitet och innovation införlivats i Evigilos verksamhetsområde.

Vision

Att stärka individer som jobbar med utbildning och innovation samt stötta organisationer av olika typer för ökad effektivisering genom att skapa förutsättningar för en innovativ anda och metod med ökad kreativitet för individer, avdelningar och hela företag.

Mål

Vår ambition är att kunna ge varje deltagare ett personligt mål, motivation, trygghet och metoder att nå dit. Att individers möjligheter och ambitioner ska kunna utvecklas och brukas effektivt i harmoni med den strategi som företaget valt.

Metod

Att genom undervisning i olika former, i mindre grupper och individuellt när så önskas, ge kunskap och övning i de moment och mål som bygger ny kompetens inom utbildning och innovation.

 

 

Evigilo-logga-2.png

IN ENGLISH

Skapa förutsättningar för en effektivare verksamhet.

Evigilo

Strandgatan 2
SE-582 26 Linköping

Copyright 2018

kontakt

Frågor»

Intresseanmälan» 

Kursanmälan»

Tips & Idéer»

Dela