Evigilo Till vilken nytta? Innovation Kurser Utbildningskonsult Karriär Kontakt Nyheter
Individen Avdelningen Företaget

 Individerna gör avdelningen

Att skapa bra förutsättningar för att utvecklas i olika roller är viktigt för att kunna känna motivation, trivas och finna glädje i sina arbetsuppgifter vilket skapar en grund för extraordinära prestationer.

Vi lever idag i en värld fylld av information och informationsutbyte i olika former - där det personliga mötet människor emellan har sina unika möjligheter att förmedla inte bara fakta utan även förtroende, värderingar och annat som kan vara skillnaden mellan affär eller inte affär, gilla eller ogilla, samarbetspartner eller inte.

Ofta läggs år av studier och hårt arbete ner hos individer för att inhämta och utveckla kunskaper och kompetens. Efter några år skapas specialister med djupa sakkunskaper.

Så kommer frågan en tisdag - "DU KAN VÄL DRA LITE OM PROJEKTET FÖR VÅRA BESÖKARE PÅ TORSDAG."

Är dessa specialister lämpliga att förmedla sina kunskaper till andra - eller inte?

Förmodligen bäst lämpade - ur kompetenssynpunkt. Med kunskap kring gruppkommunikation och personligt agerande kommer det att presteras bättre vid dragningen och även ge mer tid för konstruktivt arbete fram till presentationsdagen.

En relativt blygsam insats med personlig coaching i liten grupp kan en stor hävstångseffekt med positiva effekter i samband med presentationer, kundmöten, interna dragningar och utbildningssituationer.

Train  The Trainer

Train The Trainer ger kunskap och individuell coaching för bra utbildning.

Välkommen till Evigilo!

Evigilo-logga-2.png

IN ENGLISH

Skapa förutsättningar för en effektivare verksamhet.

Evigilo

Strandgatan 2
SE-582 26 Linköping

Copyright 2018

kontakt

Frågor»

Intresseanmälan» 

Kursanmälan»

Tips & Idéer»

Dela