Evigilo Till vilken nytta? Innovation Kurser Utbildningskonsult Karriär Kontakt Nyheter
Upplägg Produktinfo Kurstillfällen och anmälan Tyckt om innovation... Tyckt om TTT...

 Kursupplägg

Kunddialog

Vi strävar efter effektiv utbildningsinsats där kunden och deltagarna känner att utbildningen helst ska överträffa deras förväntningar. Att få ut det mesta av en utbildningssatsning kräver en dialog kring deltagarnas bakgrund  deras nuvarande och kommande uppgifter och utifrån det sätta målet för utbildningen. Vi är öppna för att komplettera och justera innehållet för optimalt utbyte.

Leverans

Utbildningarna sker dels i form av öppna kurser eller direkt till kund.

  • Öppna kurser har fördelen att man kan köpa enstaka kursplatser och har möjlighet att träffa andra intressanta deltagare med kompletterande erfarenheter. Genom att anmäla intresse för leverans på en ort där vi inte ger öppna kurser idag kan vi få underlag till att öppna upp nya kursorter. När vi har tillräckligt många intresserade så bestämmer vi ett datum för en öppen kurs.
  • Direkt till kund eller In-House innebär att en organisation/företag köper hela kursen för leverans i närheten eller där leverans önskas. I detta fallet har kunden viss möjlighet att påverka var vi lägger tyngdpunkten i kursen och i viss mån dess innehåll.

språk

Samtliga kurser som levereras direkt till kund kan även ges på engelska med engelsk dokumentation.

Offert

När förutsättningaran är klara skickar vi en offert som beskriver produkten och upplägget.

Återkoppling

Efter kursleverans sker återkoppling av genomförandet med en sammanställning av kursutvärderingar och kommentarer. Här har en del deltagare tyckt till.

 

Evigilo-logga-2.png

IN ENGLISH

Skapa förutsättningar för en effektivare verksamhet.

Evigilo

Strandgatan 2
SE-582 26 Linköping

Copyright 2018

kontakt

Frågor»

Intresseanmälan» 

Kursanmälan»

Tips & Idéer»

Dela