Evigilo Till vilken nytta? Innovation Kurser Utbildningskonsult Karriär Kontakt Nyheter
The Wheel of Innovation The Innovation Framework The Innovaton Process ideation360 Innovation Circle

 Vi ställer diagnos på Era innovativa förmågor...

Innovation

Vi är en del av det globala nätet av företagskonsulter som utvecklar innovativa organisationer med i360 innovationsprocess som följer vedertagna standarder för innovativ företagsutveckling. 

Hur är Ni innovativa?

Kort gäller det att svara på frågorna; Varför?, Vad? och Hur?

  • Varför vill Ni vara innovativa?
  • Var står organisationen idag med avseende på förmåga att vara innovativ?
  • Vilken strategi har Ni?
  • Passar förmågorna strategin?
  • Vad krävs för att förverkliga den? 
  • Vad ska innoveras?
  • Vilka ledaregenskaper och kompetenser krävs?
  • Hur skapas idéer?
  • Hur tas dessa omhand?
Innovation-wheeltouch.jpg                                           Bildkälla:i360

The wheel of Innovation

Vi börjar med att mäta Er nuvarande innovativa förmåga vilken plottas i "The Wheel of Innovation". Det ger Ert innovation footprint vilket ligger till grund för en djupare analys för att svara på en del av frågorna ovan.

Ert footprint kan sättas i relation till andra företag i samma bransch, lokalt eller globalt. Jobbar Ni redan medvetet med innovationsarbete så kan ett footprint nu användas för se vilket resultat som Ert arbete gett när Ni tar ett nytt footprint.

Resultatet vid en första mätning är en bra grund för beslut om vad som ska förändras och genomförande av åtgärder för att nå uppsatta mål.

Gå ett steg längre - beställ en diagnos!

Boka tid för ett möte - ett steg till vetande och därmed bättre förutsättningar för korrekta åtgärder.

Kontakt

Stefan Stenmark

Infootprint.png                                                               Bildkälla:i360

Evigilo-logga-2.png

IN ENGLISH

Skapa förutsättningar för en effektivare verksamhet.

Evigilo

Strandgatan 2
SE-582 26 Linköping

Copyright 2018

kontakt

Frågor»

Intresseanmälan» 

Kursanmälan»

Tips & Idéer»

Dela