Evigilo Till vilken nytta? Innovation Kurser Utbildningskonsult Karriär Kontakt Nyheter
Upplägg Produktinfo Kurstillfällen och anmälan Tyckt om innovation... Tyckt om TTT...

 

                                               grupp-croped.jpg

Kursområden

Train the trainer

Inom området "Train The Trainer" erbjuder vi sex kurser, samtliga endagarskurser. Dessa är delade i två grupper, lärarorienterat och kursorienterat. Kurserna kan tas som fristående kurser och kombineras efter behov. De lärarorienterande kurserna är planerade för att läsas i ordning för bästa utbyte.

Lärarorienterat

Personlig framställning Presentationsteknik

Pedagogik

Kursledarrollen

Kursorienterat

Kursutveckling

Teknik - för icke tekniker

Läs mer genom att klicka på respektive länk ovan.

Dessa kurser är byggda i en-dagsmoduler som kan tas i följd eller med ett visst upphåll mellan varje tillfälle. Undervisning sker i små grupper. En väsentlig del, c:a 50%, av tiden är deltagarna aktiva med övningar som videofilmas för att ge underlag för bättre återkoppling.

Pris 6 700 SEK per kurs (1 dag), rabatt med 5% per tillkommande kursdag, e.g. tre kursdagar ger 10%. Vid fler kursdagar begär offert.

Kommentarer från deltagare

Vi anpassar gärna våra produkter till Ert behov för bästa utbyte.

Tag kontakt för beskriva ert behov

kreativitet

Vi kommer att erbjuda en tvådagars workshop inom området Kreativitet.

Kreativitet belyses ur såväl ett historiskt, medicinskt och praktiskt perspektiv.

För att bättre förstå vad som bidrar till kreativitet kommer följande centrala aspekter att tas upp

 • Hjärnan - en associationsmaskin
 • Kreativitetens dimensioner
 • Kreativ flexibilitet

I sammanhanget intressant är  hur vi tänker. Genom strukturerat parallellt tänkande kan effektiviteten i att belysa en fråga snabbas upp dramatiskt med kreativa och effektiva möten som följd.

Med en grundläggande insikt om hur våra hjärnor fungerar underlättas förståelsen av hur vi kan använda vår kapacitet bättre som individer men även inom gruppkommunikation och daglig verksamhet på jobbet.

Tag kontakt för intresseanmälan och mer information

 

Innovation

Vi workshops inom området Innovation.

Innovation belyses ur såväl ur ett analytiskt som praktiskt perspektiv.

Konsten Att Vara Innovativ - KAVI

För att skapa förnyelse med bättre höjd inom ett företag eller en organisation krävs översyn inom tre områden

 • Källor
 • Struktur
 • Kultur

Dessa tre grundfaktorer omfattar tolv punkter som var och en väsentligen bidrar till en innovativ utveckling. Teoretiska och praktiska genomgångar och koppling till Er verksamhet ingår.

Ladda ner produktbladet genom att klicka på länken nedan.

Konsten Att Vara Innovativ - KAVI

 

Att leda innovation i praktiken

För att leda ett förändringsarbete med målet att uppnå en innovativ organisation krävs en samsyn på förändringsprocessen. Denna workshop ger insikt i vad som krävs med avseende på ...

 • analys
 • konsekvenser
 • beslut
 • genomförande
 • uppföljning
 • struktur
 • kultur

Ladda ner produktbladet genom att klicka på länken nedan.

Att leda innovation i praktiken

Pris 13 200 SEK per plats (2 dagar), deltagare 2-5 erhåller 40% rabatt om de är från samma organisation. Vid fler än fem deltagare begär offert.

Kommentarer från deltagare

Tag kontakt för intresseanmälan och mer information

Evigilo-logga-2.png

IN ENGLISH

Skapa förutsättningar för en effektivare verksamhet.

Evigilo

Strandgatan 2
SE-582 26 Linköping

Copyright 2018

kontakt

Frågor»

Intresseanmälan» 

Kursanmälan»

Tips & Idéer»

Dela